خانه فیزیک دانشگاهی

فیزیک دانشگاهی

مجموعه مقالات فیزیک دانشگاهی وبسایت هگزیست شامل دسته‎‌ای از محتوا هاست که برای مخاطب دانشجو نوشته می‌شود. بیشتر محتوای این مقالات حاصل تجربیات شخصی است. این مقالات به ماجراهای مختلفی می‌پردازند که افرادی که در دانشگاه فیزیک می‌خوانند با آنها مواجه خواهند شد. از فیزیک خواندن در دانشگاه، محتوای درس‌های دانشگاه، درس‌های تخصصی، درس‌های عمومی و غیره.