درباره سایت هگزیست
درباره سایت هگزیست

کوروش کریمی

24 نوشتها ها2 نظرات
https://kkarimi.ir/
یک فیزیک‌‌خوانده که دوست دارد درباره فیزیک بنویسد. روایت شخصی ام از فیزیک را در اینجا نگارش می‌کنم.

برترین نویسندگان

0 نوشته ها0 نطرات
10 نوشته ها0 نطرات
24 نوشته ها2 نطرات

بیشتر خوانده شده

لینک کوتاه: https://hexist.ir/?p=177